Uncategorized

40 саяыг нь бид даая! Харин та Австралийн дипломтой болоход бэлэн үү?

-Босго оноо Англи хэлний ЭЕШ 500-аас дээш- https://www.facebook.com/v9.0/plugins/quote.php?app_id=1410230139213728&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2bf5d5d4ac97f%26domain%3Dikon.mn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fikon.mn%252Ff9565a5fbf1f8%26relation%3Dparent.parent&container_width=680&href=https%3A%2F%2Fikon.mn%2Fn%2F2ba9&layout=quote&locale=en_US&sdk=joey

Австрали, Английн их сургуулиудад 80%-ийн тэтгэлэгтэй суралцах элсэлт явагдаж байна.

Мэргэжил: IT

Бүх хичээл 100% англи хэл дээр.

Англи улсын:

 • University of Central Lancashire
 • University of Greenwich
 • Manchester Metropolitan University

Австрали улсын:

 • Deakin University
 • Southern Cross University их сургуулиудад онлайнаар сурах боломжтой. Мөн хүссэн үедээ очоод сурах нь нээлттэй бөгөөд визний баталгаа 100%.

Суралцах хугацаа: 3 жил

Сургалтын төлбөр: 3000$ ( тус хөтөлбөрийн үндсэн төлбөр 15,000$ бөгөөд үүнээс монгол оюутнуудад зориулсан 80%-ийн тэтгэлэгийг хасаад тооцох дүн)
Эхний жил судлах нийтлэг хичээлүүд:

 • Skills for Computing
 • Computer Networks
 • Computer Systems
 • Designing and Developing a Website
 • Databases
 • Designing and Developing Object-Oriented Computer Programmes
 • Software Development Techniques
 • Office Solutions Development

Бакалаврын диплом: Энд заасан их сургуулиудын аль нэгийг сонгон сурч төгсөхдөө Английн эсвэл Австралийн дипломтой төгсөнө.
     
21р зууны хамгийн эрэлт ихтэй мэргэжил болох компьютер програм хангамж IT-аар манай их сургуулиудад сурахыг хүссэн өөртөө итгэлтэй, хүсэл мөрөөдөлтэй залуус та бүхнийг урьж байна.

Английн NCC академийн монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газар.

Холбоо барих майл хаяг: e.daria2018@gmail.com

Холбоо барих утас: 8018828088965816

Related Articles

Back to top button